تغییر استایل

استایل رنگی را انتخاب کنید

برای تجربه بهتر ، مرورگر خود را به کروم، فایرفاکس، اوپرا یا اینترنت اکسپلولر تغییر دهید.

درباره ما

درباره ما

اساتید، دانشجویان و محققین زیادی هستند که در حین انجام کار های آزمايشگاهی با اتمام مواد آزمایشگاهی یا کمبود وسایل آزمایشگاهی خود مواجه میشوند و مجبور میشوند برای مقدار کمی از ماده یا وسیله مورد نیازشان هزینه و زمان زیادی را صرف کنند
همچنین گاها این افراد برای انجام بخش هایی از تحقیقات خود به افراد متخصص و یا باتجربه ای نیاز دارند که بخشی از تحقیقات آن ها را کامل کند
ما در لینک آزما برای تسهیل کار شما بستر زیر را آماده کرده ایم:

شما میتوانید مواد و وسایل آزمايشگاهی نو و دست دوم مورد نیاز خود را در بخش ``خریدار مواد و وسایل آزمایشگاهی`` آگهی کنید.

شما میتوانید مواد و وسایل آزمايشگاهی نو و دست دومی که دیگر به آنها نیازی ندارید را در بخش ``فروشنده مواد و وسایل آزمايشگاهی`` آگهی کنید.

درصورتی که نیازمند فردی با تخصص خاص یا خدمات آزمایشگاهی خاصی هستید میتوانید در بخش ``جویای تخصص `` مشخصات فرد یا تخصص مورد نظر خود را آگهی کنید.

درصورتی که خود دارای تخصص خاص یا ارائه دهنده خدمات آزمايشگاهی خاصی هستید در بخش ``دارای تخصص `` مشخصات خود و تخصص خود را آگهی کنید.

بالا دانلود اپلیکیشن لینک آزما
دانلود اپلیکیشن لینک آزما